تبلیغات

لوگوی سه گوش

عطش کربلا - زیارت عشورا/زیارت عاشورا در نگاه مردان آسمانی
عطش کربلا
عاقبت این عشق هلاکم کند،در گذر کوی تو خاکم کند

زیارت عشورا/زیارت عاشورا در نگاه مردان آسمانی

در سال 61 هجرى تلخ تریـن فاجعه تاریخ انسانـى به وقـوع پیـوست, روز عاشـورا بـود كه بهتریـن خلق به همـراه بهتـریـن نزدیكان و بهترین اصحاب و بهتـرین مسلمانان در سرزمینـى كه به واسطه ایـن بهتـرینها, بهتـریـن شـد, شـربت شهادت را در عطـش وصــال دوست, سركشیدند. .....

اما در مقابل این بهترینها, بدتریـن هایى نیز وجود داشت. اول آن كه كسانـى حضـرت امام حسیـن(ع) و یارانـش را به شهادت رساندنـد بدترین مردم بـودند. دوم آنكه بدتریـن ظلمها را بر آن حضرت روا داشتند به گونه اى كه به نحـوى دلخراش و جانسوز امام حسیـن(ع) و یارانش را به شهادت رساندند. بدیـن گونه بود كه عاشورا جاودانه شد و خـداوند اجر ایـن همه جانفشانـى و مظلـومیت را چه زیبا در ایـن دنیا به آن حضـرت عطـا نمـود, چنـان كه به امـام حسیـن(ع) كرامات بسیار بخشید و در محبت و زیارت و تربت آن بزرگـوار فارغ از عطاى اخروى, كرامت دنیوى بخشید. در ترنـم باران معرفت چنیـن رسیده است:
امام صادق(ع) فرمود: (مـن زارالحسیـن فى یوم عاشـورا و جبت اله الجنه)(1) كسـى كه در روز عاشـورا امام حسیـن(ع) را زیارت كنـد بهشت بر او واجب مى شود.
  و امام رضـا(ع) فـرمـود: (فان البكاء علیه (الحسیـن) یحط ذنـوب العظام)(2) همانا گـریستـن بـر امـام حسیـن(ع) گنـاهان بزرگ را نابود مى كند.
و امام صـادق(ع) فـرمـود: (مـن زار قبـر اءبـى عبـدالله(ع) یـوم عاشـورا, عارفا بحقه كان كمـن زار الله تعالى فى عرشه)(3) كسـى كه روز عاشورا قبر امام حسیـن(ع) را زیارت نماید در حالى كه حق او را بشناسـد همانند آن است كه خـداى را در عرش او زیارت كرده است.
 

و در سیره ابـرار و نیكان آمـده است كه آنان حق آن مقام والا را مى شناختنـد و در سایه ایـن شناخت در مقام عمل حق او را گـرامـى مـى داشتنـد. بزرگان از رهگذر ایـن احتـرامات بزرگـى یافته انـد:

 

آیت الله العظمى اراكى:

یكى از ملازمان ایشان نقل نموده كه برنامه معظم له ایـن بـود كه هر روز بالاى بام مـى رفتند و به حالت ایستاده به خـوانـدن زیارت عاشورا مـى پرداختند و صد لعن و صـد صلـوات كه در زیارت عاشـورا وارد شده است مقید بـودند بطـور كامل قرائت كنند و ایـن برنامه ایشان به همیـن نحـو یعنى بالاى بام و رو به قبله حتى در روزهاى برفى و سرد هم بدون كـم و كاست ادامه داشت تا موقعى كه توانایى جسمى داشتند.(4)

شیخ مرتضى نواده شیخ انصارى:

در شرح حال ایشان آورده اند كه از جمله عادات او خـوانـدن زیارت عاشورا بـوده كه در هر روز دو بار, صبح و عصر آن را مى خـواندند و بر آن بسیار مواظب بـودند, بعد از وفاتـش كسى او را در خـواب دید و از او احوالش را پرسید.
در جـواب سه مـرتبه فـرمـود: عاشـورا, عاشـورا, عاشــورا.(5)
آیت الله میـرزا ابـوالقـاسـم محمـدى گلپـایگـانى:
فـرزند ایشان در شـرح احـوال ایشان نقل نمـودنـد كه وى در تمام زندگى پشت بام مى رفتند و حضرت امام حسیـن(ع) را زیارت مى نمودند و گاهى در حالـى كه برف زیادى روى پشت بام بـود, ایشان مى رفت و حضرت را زیارت مى نمود و جالب آن كه نام همه فرزندان ذكور خویـش را حسین گذاشت.(6)

آیت الله سیـد زیـن الـدیـن طبـاطبـایــى:

روزى ایشـان از وصف كـربلا و روز عاشـورا بـراى دوستـان تعریف مـى كـردنـد و همچنیـن در اهمیت زیـارت عاشـورا گفتند:
شبـى در حجـره مشغول زیارت عاشـورا بـودم,درسجـده شكر زیارت حالـم منقلب شـدو كـربلا با آن صحنه هاى روز عاشـوراو امام حسیـن(ع) را دیدم و غش كردم.(7)

آقا نجفى قوچانى:

ایشان در ضمـن خاطرات خـود مـى گـوید: روزى بنا گذاشتـم چهل روز زیارت عاشورا روى بام مسجد شاه (اصفهان) بخـوانـم و سه حاجت در نظر داشتـم, یكى قرض پدرم ادا شـود و یكـى مغفرت و دیگرى علمـم زیاد شـود و درجه اجتهاد, پیـش از ظهر شـروع كـردم و هنـوز ظهر نشده تمام مى شـد, از اول تا به آخر دو ساعت طـول مـى كشیـد, چهل روز تمام شد. یك ماه نگذشت كه پدرم نوشته بـود كه قرض مرا موسى بـن جعفر(ع) ادا كرده, مـن به او نـوشتـم بلكه سیـدالشهداء ادا كرد. (وكلهم نور واحد) چـون قـوى دل شده در ماه محرم و صفر جهت مطلبـى كه در نظرم اهـم مطالب بـود, چهل روز زیارت عاشـورا روى بام مسجد خـواندم, با اهتمام تمام و كمال احتیاط, به ایـن معنى كه در آن دو سـاعت همه را رو به قبله, سـر پـا در مقابل آفتـاب ایستاده بودم تا تمام مى شد.
چهل روز ختـم مـا تمـام شـد, بعد از آن خـوابـى دیــدم كه مطلب برآورده شده است.(8)

پی نوشت ها :
1 ـ وسـائل الشیعه, ج 14, ص 476, ح 19637.
2 ـ همان, ص 504, ح 19697.
3 ـ همان, ص 476, ح 19636.
4 ـ به نقل از یكـى از ملازمـان ایشـان.
5 ـ مردان علـم در میدان عمل, سیـد نعمت الله حسینـى, انتشارات سیدالشهداء, ج 2, ص 376.
6 ـ به نقل از حجه الاسلام و المسلمیـن حـاج آقاى غلامحسیـن محمـدى گلپایگانى.
7 ـ بـرنامه سلـوك در نامه هاى سالكان, علـى شیروانـى, انتشارات دارالفكر, 1376, ص 233.
8 ـ سیمـاى فـرزانگـان, رضـا مختارى, ص 201.

 

 
طبقه بندی: زیارت عاشورا و برکات آن،
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 13 فروردین 1391 توسط بنیامین اکابری

قالب وبلاگ


Pichak go Up